Глубоковский аграрный Колледж

+7(72331)3-19-43

87056391170 

«Ауылшаруашылық өндірісінің тракторшы-машинисі»

 Жұмысшы мамандығы.

9 сынып негізінде оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Оқу тілі: қазақ, орыс тілдері. Оқуға қабылдау конкурстық негізде әңгімелесу негізінде түсу емтихандарынсыз жүзеге асырылады.

 

«Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства»

 

Рабочая профессия. Срок обучения на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев. Язык обучения: казахский, русский. Зачисление осуществляется без вступительных экзаменов на основе собеседования на конкурсной основе.

«Аспазшы»

 

9 сынып негізінде оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Оқу тілі: қазақ, орыс тілдері . Оқуға түсу конкурстық негізде әңгімелесу негізінде түсу емтихандарынсыз жүзеге асырылады.

 

«Повар»

 

Срок обучения на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев. Язык обучения: казахский, русский. Зачисление осуществляется без вступительных экзаменов на основе собеседования на конкурсной основе.

«Техник-механик» орта буын маманы.

 

 9 сынып негізінде оқу мерзімі 3 жыл 10 ай. Оқу - қазақ және орыс тіліндерінде. Оқуға қабылдау емтихандары: қазақ тілінде оқу бойынша–қазақ тілі, қазақ әдебиеті және математика пәндерінен кешенді тестілеу. Орыс тілінде оқу бойынша–орыс тілі, орыс әдебиеті және математика пәндерінен емтихан 22 тамыз сағ 10-00 өткізіледі. Білім алушылардың құрамына қабылдау байқау негізде жүзеге асырылады. Аттестаттың орташа бағасы және түсу емтиханының нәтижесі ескеріледі. Коммерциялық негізде сырттай оқыту бар.

 

 «Техник –механик» специалист среднего звена.

 

 Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев. Язык обучения: казахский и русский. Вступительные экзамены: комплексное тестирование по предметам: казахский язык, казахская литература и математика- на казахский язык обучения. Русский язык, русская литература и математика – на русский язык обучения. Экзамен проводится 22 августа в 10-00. Зачисление осуществляется на конкурсной основе. Учитывается средний балл аттестата и результат вступительного экзамена. Есть заочное обучение на коммерческой основе.

«Электр газымен дәнекерлеуші»  

Жұмысшы мамандығы. 9 сынып негізінде оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Оқу тілі: қазақ, орыс тілдері. Оқуға түсу конкурстық негізде әңгімелесу негізінде түсу емтихандарынсыз жүзеге асырылады.

 «Электрогазосварщик»

Рабочая профессия . Срок обучения на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев. Язык обучения: казахский, русский. Зачисление осуществляется без вступительных экзаменов на основе собеседования на конкурсной основе.

«Ауылшаруашылық техникаларын жөндеу шебері»

 

9 сынып негізінде оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Оқу тілі: қазақ және орыс тілдері. Оқуға түсу конкурстық негізде әңгімелесу негізінде түсу емтихандарынсыз жүзеге асырылады.

 

«Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники»

 

Срок обучения на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев. Язык обучения: казахский, русский. Зачисление осуществляется без вступительных экзаменов на основе собеседования на конкурсной основе.

Кәсіби шеберлікті арттыру мақсатында 2022 жылғы 16 қарашада өндірістік оқыту шеберлері Г.Р. Тусупбаева ,Г. Т. Сарсенбаева және В. Б. Клименко мамандығы "Тамақтандыруды ұйымдастыру", "Аспаз" біліктілігі бойынша "Үздік мамандық" байқауын ұйымдастырып, өткізді.Байқаудың мақсаты: кәсіби шеберлікті арттыру, кәсіби және коммуникативтік құзыреттіліктерді бекіту, игеру, сервис деңгейін білу, ұжымда жұмыс істеу, мамандыққа және аспаздық өнерге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. "Тамақтануды ұйымдастыру" мамандығы бойынша 2, 3 курс студенттерінің кәсіби біліктері мен дағдыларын игеру деңгейін, "Аспаз"біліктілігін анықтау. Мамандық бойынша үздіктерді анықтау, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге оң мотивацияны қалыптастыруға ықпал ету. Әр студенттің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Байқау қорытындысы бойынша 1- орын А.А.Титова П2 -20 тобы,1-орын К.А.Байбулатова П2-21 тобы, 2- орын Д.С.Кривошеин П1-21 тобының студенті , 2- орын Т. О. Кривченко П2-20 тобының студенті және 3- орынды П1-20 тобының студенті Е. В. Скуратова иеленді.

С целью повышения профессионального мастерства , 16 ноября 2022 года мастерами производственного обучения Тусупбаевой Г.Р. ,Сарсенбаевой Г.Т. и Клименко В.Б был организован и проведен конкурс «Лучший по профессии» по специальности «Организация питания », квалификация «Повар». Цель конкурса: повышение профессионального мастерства, закрепление , приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций, умение уровня сервиса, работать в коллективе, воспитание любви к профессии и кулинарному искусству. Определить уровень усвоения профессиональных умений и навыков студентов 2, 3 курса по специальности «Организация питания», квалификация «Повар». Выявление лучшего по профессии способствовать формированию положительной мотивации на саморазвитие, самосовершенствование. Создание ситуации успеха каждому студенту, развитие творческих способностей.По результатам конкурса заняли 1 место Титова А.А группа П2-20,1 место Байбулатова К.А.группа П2-21, 2 место Кривошеин Д.С.,2 место Кривченко Т.О. и 3 место заняла студентка группы П1-20 Скуратова Е.В.